Vita Caroli - Vlastní životopis Karla IV. + Hudba na dvoře Karla IV.

Symposium musicum

K výročí krále Karla IV. (700 let) vychází v jednom kompletu nahrávka zachycující mluvené slovo i ukázky původní středověké hudby, tak jak zněla v českých zemích v době vlády našeho nejvýznamnějšího panovníka. Vlastní životopis, sepsaný Karlem IV. pod názvem Vita Caroli, je jako literární autoportrét v evropské středověké literatuře ojedinělým dílem. Výjimečnost autorovy osobnosti spočívala už v tom, že na rozdíl od svých současníků na evropských trůnech, kteří nedovedli číst ani psát, byl Karel Lucemburský člověkem nesmí...
Více

K výročí krále Karla IV. (700 let) vychází v jednom kompletu nahrávka zachycující mluvené slovo i ukázky původní středověké hudby, tak jak zněla v českých zemích v době vlády našeho nejvýznamnějšího panovníka. Vlastní životopis, sepsaný Karlem IV. pod názvem Vita Caroli, je jako literární autoportrét v evropské středověké literatuře ojedinělým dílem. Výjimečnost autorovy osobnosti spočívala už v tom, že na rozdíl od svých současníků na evropských trůnech, kteří nedovedli číst ani psát, byl Karel Lucemburský člověkem nesmírně vzdělaným, vystudoval pařížskou Sorbonnu a plynně hovořil i psal v pěti evropských jazycích. Své vladařství pojímal král Karel IV. v duchu teorií sv. Augustina jako službu a v souladu s tím se snažil vykonávat i své "řemeslo královské". Bohaté životní osudy a zkušenosti z mládí se rozhodl zachytit proto, aby postavil před oči svých nástupců "zrcadlo knížecí", tedy jakési výchovné resumé bouřlivých dobrodružství, prokládaných teologicko mravními úvahami. Píše také nesmírně zajímavě o svých věšteckých schopnostech. Jan Kačer čte Vlastní životopis v dokonalém souznění s Karlovým vynikajícím dílem literárním, historiografickým i vladařským. Na tuto slavnostní četbu navazuje rekonstrukce hudebních kompozic mnohotvárné podoby hudby doby Karlovy, pro niž je charakteristické dynamické pronikání nových výrazových struktur. Styl hudby komponované v pařížské katedrále Notre Dame či podoba tzv. ars nova a hudby italského Trecenta zdomácněly v Čechách v kratších písňových formách, oblíbených v klášterech, mezi studenty a kleriky pro svůj energický modální rytmus a muzikantské pohrávání s jednotlivými hlasy. Pronikl i do taneční a populární hudby, studentských koled a světských milostných písní. Pozoruhodná demokratičnost hudební kultury doby Karlovy se projevuje i v písních duchovně lyrických, v nichž se prosazovala vedle latiny stále více čeština. Soubory Symposium musicum a Pražští madrigalisté představují tuto mnohotvárnou podobu středověké hudby a písní s dobovými nástroji v zasvěcené interpretaci. Poklady z archivu Supraphonu: četba z výjimečného literárního díla našeho nejvýznamnějšího panovníka, doprovázená hudbou a zpěvem písní, které mohl Karel IV. slýchat v chrámu i na hostinách
skrýt

Prodejce: SUPRAPHON a.s., None

2016
138:47 min

MP3

149 Kč

Název skladbyČas
Cena
1. Úvod - Mittitur archangelus8:18
1. Voer mi toent si een stoen ghelaet2:22
2. J'aime la flour10:24
2. Vaer rouwe in dander huys0:41
3. Flos florum15:41
3. Tant plus vos voye0:58
4. Buóh všemohoucí4:27
4. Gia ebbi libertate3:19
5. Ave maris stella4:25
5. Je porta my ablement1:07
6. In vrouden willen1:12
6. Philippe Künec2:52
7. Edi beo pu4:55
7. O sinne miin1:32
8. Dame je weil endurer2:30
8. Mittitur archangelus1:09
9. Hoquetus David2:19
9. Quatter cosse in une lette0:31
10. Got, dine wunder manigfalt1:14
10. Quant je suis mis au retour1:47
11. Een meysken dat werde gaet1:50
11. Wilt du mentschen art1:39
12. Gar lys in senfter wys wach libste fraw!1:23
12. Lux vera lucis radium. Hymnus2:09
13. Otep myrrhy2:29
13. Viderunt omnes6:49
14. En aetas jam aurea2:02
14. Lamento di Tristano2:13
15. Dřevo sě listem odievá2:04
15. Nascitur de Virgine2:34
16. Andělíku rozkochaný0:59
16. Přišli jsme na česť zpievajíc (More festi quaerimus)1:14
17. Ave Jesu - O praemium3:26
17. Je fortune1:27
18. Gentis mens labilis2:24
18. Saltarello1:37
19. La Manfredina1:39
19. Veni sanete spiritus2:05
20. Czaldy waldy0:46
20. Gaude dei genetrix - Gaude virgo mater - Gaude virgo Maria2:52
21. Estampida1:15
21. Ursula speciosa2:18
22. Německý tanec0:26
22. Vos quid admiramini - Gratissima virginis2:28
23. Po che partir (Ballata)3:05
23. Saltarello II1:16
24. Stola Jacob2:29
25. Flos florum inter lilia1:25
26. Ave coronata - Alma parens2:15
27. Zdráva hvězdo mořská (Ave maris stella)3:08
28. Christus surrexit, vinctos - Chorus novae - Christus surrexit, mala nostra texit. Moteto3:18
Celkem: 138:47

DOPORUČUJEME