Symfonický orchestr hl.m. Prahy (FOK) - podrobné informace