Dvořák: Šelma sedlák. Komická opera

Symfonický orchestr Čs. rozhlasu v Praze

Prodejce: SUPRAPHON a.s., None

1995
118:15 min

MP3

189 Kč

CD 1
Název skladbyČas
Cena
CD 1
Název skladbyČas
Cena
CD 1
Název skladbyČas
Cena
1. Předehra9:02
1. 2. dějství, výstup 1 "Stojí, stojí máj"3:35
2. 1. dějství, výstup 1 "Zavítal do kraje, zavítal máj"4:29
2. 2. dějství, výstup 1 "Do tance vesele, do tance čile"7:19
3. 1.dějství, výstup 2 "Již zas tak zamyšlená"5:33
3. 2.dějství, výstup1 "Kéž mi již zavítá blažená chvíle"4:50
4. 1.dějství, výstup 3 "Jářku, Běto, copak je to"5:14
4. 2.dějství, výstup 2 "Rozlučme se drahý"9:20
5. 1.dějství, výstup 3 "Dobrá, jdi tedy k němu"2:46
5. 2.dějství, výstup 3 a 4 (začátek) "Honem Honzo, Vojto, Vašku!"2:15
6. 1.dějství, výstup 4 "Ach, Veruno!"2:23
6. 2.dějtví, výstup 4 (dokončení) "Nevypadám-li jak Bětulinka?"3:20
7. 1.dějství, výstup 5 "Co platno mi, pantáto"6:20
7. 2.dějtví, výstup 5 "Zhurta, zhurta, hochu milý"0:50
8. 1.dějství, výstup 6-8 (začátek) "Jede v krytém voze kníže pán"4:28
8. 2.dějství, výstup 6 a 7 "Ó noci májová"5:13
9. 1.dějství, výstup 8 (dokončení) " Na důkaz věrnosti i lásky k vám"3:39
9. 2.dějství, výstup 8 "Zanech všeho upejpání"4:15
10. 1.dějství, výstup 9 "Teď si dodej, hochu, zmužilosti trochu"2:13
10. 2.dějství, výstup 8 "Teď hned ji zavolej"2:05
11. 1.dějství, výstup 10 "Kdo jest, jenž slovy vypoví"4:06
11. 2.dějtví, výstup 9 a 10 "Je to pravda, že jsme svoji?"3:15
12. 1.dějství, výstup 11 "Tu jsem, jen přistup blíže"8:04
13. 1.dějství, výstup 12 "Aj, pěkné věci jsem tu viděla"6:00
14. 1.dějství, výstup 13 "Darebáku!"1:56
15. 1.dějství, výstup 14 "Jak úzko mi a bolno"2:23
16. 1.dějství, výstup 15 "Jen sem - tu ještě na nás čeká"3:22
Celkem: 118:15

DOPORUČUJEME