Ach, homo fragilis

Schola Gregoriana Pragensis

Zhruba od konce 14. století vznikaly v Čechách útvary podobné písním s poetickým výrazivem, nazývané souhrnně jako lejchy. Některé z nich jsou strofické, podobně jako hymny (Ach homo fragilis, Ave spes et salus), jinde převládají dlouhé "rapsodické" fráze, které velmi volně rozvíjejí tradiční chorální melodiku. Vedle proseb k Bohu o spásu a odpuštění se lejchy obracejí k Panně Marii, jejíž kult byl v pozdním středověku neobyčejně živý. Z této konstelace vychází i dramaturgické členění nejnovější nahrávky souboru Schola Gr...
Více

Zhruba od konce 14. století vznikaly v Čechách útvary podobné písním s poetickým výrazivem, nazývané souhrnně jako lejchy. Některé z nich jsou strofické, podobně jako hymny (Ach homo fragilis, Ave spes et salus), jinde převládají dlouhé "rapsodické" fráze, které velmi volně rozvíjejí tradiční chorální melodiku. Vedle proseb k Bohu o spásu a odpuštění se lejchy obracejí k Panně Marii, jejíž kult byl v pozdním středověku neobyčejně živý. Z této konstelace vychází i dramaturgické členění nejnovější nahrávky souboru Schola Gregoriana Pragensis pro Supraphon: po první části věnované pokání následují zpěvy věnované Panně Marii jakožto hlavní přímluvkyni za hříchem postižené lidstvo. Návrat ke kajícnosti ve třetí části není výrazem pesimismu, ale vědomí nepřetržitého lidského vyrovnávání se se svou vlastní křehkostí.
skrýt

Prodejce: SUPRAPHON a.s., None

2002
70:44 min

MP3

99 Kč

Název skladbyČas
Cena
1. Leich Ach homo perpende fragilis5:06
2. Antiphona Media vita4:12
3. O felicem genitricem (Bohu svému, Králi nebeskému)2:48
4. Leich Audi tellus2:31
5. Litaniae Aufer a nobis5:31
6. Cantio Ave spes et salus2:14
7. Leich Pax vita salus1:30
8. Alleluia Salve virga florens2:23
9. Leich Ó, Maria, matko Božie2:14
10. Presidiorum erogatrix3:04
11. Cantio Vigilanter melodum2:45
12. Leich Angelus ad virginem subintrans1:41
13. Gloria Spiritus et alme4:12
14. Leich Ave non Eve meritum/Cantio Digna laude5:25
15. Cantio Stella maris diceris2:54
16. Responsorium Afflicti pro peccatis2:23
17. Rondellus Gentis mens labilis2:13
18. Leich Vanitas vanitatum5:21
19. Leich Felici signo2:25
20. Motetus Homo luge - Homo miserabilis - Brumans est mors2:12
21. Leich Fletus et stridor dentium2:20
22. Cantio O quantum sollicitor2:25
23. Kyrie Fons bonitatis2:55
Celkem: 70:44

DOPORUČUJEME