Různí interpreti - Pocta Václavu Havlovi - soubory