Dvořák: Čert a Káča. Opera o 3 dějstvích - komplet

Jiří Pinkas

Povzbuzen hlasy vídeňské kritiky po tamním provedení symfonických básní ("Dvořák chce na scénu. Jeho symfonické básně jsou dramata bez jeviště, hudba bez pěvců. Mysleme si tuto hudbu ve službách opery... jaké bohaté možnosti hudebně dramatického projevu se otevírají před naším zrakem!" - Ludwig Speidel, Fremdenblatt), počal Antonín Dvořák (1841-1904) při práci na druhé verzi opery Jakobín v průběhu roku 1897 pomýšlet na nové operní dílo. Prostřednictvím ředitele Národního divadla Františka Adolfa Šuberta a skladatele Eman...
Více

Povzbuzen hlasy vídeňské kritiky po tamním provedení symfonických básní ("Dvořák chce na scénu. Jeho symfonické básně jsou dramata bez jeviště, hudba bez pěvců. Mysleme si tuto hudbu ve službách opery... jaké bohaté možnosti hudebně dramatického projevu se otevírají před naším zrakem!" - Ludwig Speidel, Fremdenblatt), počal Antonín Dvořák (1841-1904) při práci na druhé verzi opery Jakobín v průběhu roku 1897 pomýšlet na nové operní dílo. Prostřednictvím ředitele Národního divadla Františka Adolfa Šuberta a skladatele Emanuela Chvály získal Dvořák libreto, které jej rázem zaujalo. Jeho autor, mladý pražský učitel Adolf Wenig (1874-1940) osobitým způsobem zpracoval českou pohádku o hloupém čertu a kurážné dívce Káče, známou z pojetí Boženy Němcové (1845), z divadelní hry Josefa Kajetána Tyla (1850) a z balady Ladislava Quise (1883). Libreto Čerta a Káči se podstatně lišilo od slovesných útvarů, na něž Dvořák až dosud komponoval velká vokálně instrumentální díla. Není veršované; pro lapidární prózu stylizovanou většinou v krátkých větných celcích, musel skladatel hledat přiléhavý hudební výraz, z dějových peripetií bylo třeba vyvodit stavebný řád. Opera nemá výstupy: každý akt zřetězuje krátké či delší hudební epizody. Jen výjimečně jsou pojaty jako uzavřená hudební "čísla", a to spíše v instrumentální než ve vokální složce. Dominují sólové zpěvy, zřidkakdy nabývají charakteru árií, často rozvíjené ve spádných dialozích; významnou funkci mají sborové partie, dueta ani větší ansámbly se vůbec nevyskytují. Velkou péči věnoval Dvořák deklamaci. Zřetelně se snažil o realistické vystižení spádu hovorové řeči melodickým grafem větných frází i jednotlivých slov. Hudební charakteristika postav, situací a prostředí je založena na příznačných motivech. Většina jich je odvozena - ne-li melodicky, tedy aspoň rytmicky - z šestitónového jádra, které poprvé zazní na počátku předehry nejprve v 1. houslích, hned nato, v krystalickém tvaru, v klarinetech. V bohatých variantách provázejí příznačné motivy žánrově výstižné scény venkovské, diabolické a palácové. Zde všude je určujícícm výrazovým médiem tanec: valčík a polka v lidovém prostředí, burleskní polka a divoké ballabile v pekle, noblesní polonéza v ouvertuře k poslednímu jednání v šlechtickém sídle. Taneční prvky prostupují ve shodě s charakteristikou tancechtivé Káči řadu dalších scén; k nim se pojí dílčí žánrové prvky pochodové, dudácké, groteskní, pohádkově tajemné. Instrumentaci věnoval Dvořák mimořádnou pozornost: pracuje tu nápaditě s jednotlivými skuinami i sólovýmí nástroji, v průzračné sazbě je patrna snaha o prohloubenou diferenciaci témbrovou; zvuk orchestru je nezastupitelnou složkou komplexu hudebního vyjádření základní polohy opery, lidové pohádky s bohatě fantazijním, a přitom v prostředcích jadrně realistickým děním.
skrýt

Prodejce: SUPRAPHON a.s., None

1993
118:42 min

MP3

189 Kč

CD 1
Název skladbyČas
Cena
1. Předehra7:53
1. 2. dějství: Předehra4:13
2. 1. dějství: Proč tak brzy, ovčáku9:15
2. 2. dějství: Sláva zlatu mocnému1:46
3. 1. dějství: Já ubohej ovčáček2:06
3. 2. dějství: Mám vaše hluky poslouchat stále?4:16
4. 1. dějství: Tanec (Valčík)1:38
4. 2.dějství: Koho si to bratře neseš, co to znamená?3:12
5. 1. dějství: To je přece k zlosti1:57
5. 2. dějství: Co tu chceš? Čeho si žádáš?4:27
6. 1. dějství:Dobrý večer!4:55
6. 2. dějství: Všude jen jsem stesky slyšel3:57
7. 1. dějství: Prosím, prosím, zavdejte si6:25
7. 2. dějství: Snad že ovčák by ji odnes?4:57
8. 1. dějství: Sláva, Jirka už je tady!1:02
8. 2. dějství: Káčo, teď se připrav1:45
9. 1. dějství: Pán mne vyhnal3:07
9. 2. dějství: Pekelný tanec4:12
10. 1. dějství: Je sic to trochu daleko6:14
10. 2. dějství: Jak se ti to u nás líbí?2:37
11. 3. dějství: Předehra (Polonéza)4:50
12. 3. dějství, 1. výstup: Jak smutno v zámku6:11
13. 3. dějství: Poroučíte - milostivá paní?4:25
14. 3. dějství: Milosti, je ovčák tady9:14
15. 3. dějství: Tady jsem, co chceš mně, Jirko ?3:07
16. 3. dějství: Posaďte se, paní kněžno2:23
17. 3. dějství: Stroj se, kněžno, se mnou půjdeš2:52
18. 3. dějství: Díky tobě!3:04
19. 3. dějství: Za tu dobrotu a milost2:42
CD 1
Název skladbyČas
Cena
Celkem: 118:42

DOPORUČUJEME